Důležité odkazy

Každé webové stránce je věnována jedna podzáložka, kde se dozvíte co můžete najít na daném www odkazu.

Postupně budeme na naše webové stránky informace a weby přidávat a aktualizovat. 

PARTEX REAL s.r.o.

Kontaktujte nás

PARTEX REAL s. r. o.

Hrnčířská 42/1

733 01 Karviná Fryštát

Email: partex@seznam.cz

Tel. kancelář: +420 775 554 377