Ceník

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační, výsledná cena může být stanovena dohodou.

Vedení daňové evidence, neplátce DPH  Od 1 000,00 Kč/měsíc
Vedení daňové evidence, plátce DPH  Od 1 500,00 Kč/měsíc
Vedení účetnictví, neplátce DPH  Od 2 000,00 Kč/měsíc
Vedení účetnictví, plátce DPH  Od 3 000,00 Kč/měsíc
Vedení účetnictví - řádek  Od 25,00 Kč
Vedení účetnictví SVJ nebo Družstva  Od 100,00 Kč/měsíc
Mzdy zaměstnance/měsíc/1 zaměstnanec

 200,00 Kč

Daňové přiznání pro závislou činnost §6 daně z příjmů

 500,00 Kč

Daňové přiznání pro závislou činnost, příjmy z podnikání, ostatní příjmy

(bez účtování, vypracování z dodaných údajů) včetně přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ a ZP

 2000,00 Kč

Daňové přiznání pro závislou činnost, příjmy z podnikání, ostatní příjmy

(včetně zaúčtování, uzávěrkových operací, apod.) včetně přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ a ZP

 5000,00 Kč
Daňové přiznání pro právnické osoby (bez účtování, vypracování z dodaných údajů)   Od 3 000,00 Kč/měsíc
Daň z nemovitých věcí (1 ks)  1000,00 Kč
Daň z nabytí nemovitých věcí (1 ks)  1000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty (1ks) dle podkladů  500,00 Kč
Daň silniční za 1 vozidlo   500,00 Kč
- za každé další vozidlo  100,00 Kč
Individuální konzultace, poradenství    500,00 Kč/hod.
Zastupování na úřadech

 500,00 Kč/hod.

Založení s.r.o.  Od 8 000,00 Kč
Umístění sídla Karviná, Praha  Od 2 000,00 Kč/měsíc
Vypracování podnikat. záměru  Od 5 000,00 Kč
Zpracování žádosti o úvěr  Od 1 000,00 Kč
Tvorba vnitropodnikových směrnic  dle dohody
Vystavování tuzemských faktur  50,00 Kč/1ks
Vystavování zahraničních faktur  100,00 Kč/1ks
Výkazy pro ČSÚ  1 000,00 Kč/1ks
Personální audit ve firmě  Od 5 000,00 Kč
Kontrola účetnictví minulých let  500,00 Kč/hod.
Odklad daňového přiznání FO  3000,00 Kč
Odklad daňového přiznání PO  5000,00 Kč
Správa nemovitostí (Družstva, SVJ...)  135,00 Kč/jednotka
Žádosti, odvolání, prominutí penále atd.  Od 1 000,00 Kč
Poradenství v oblasti správního řízení v silniční dopravě  1 500,00 Kč/hod.
Poradenství v oblasti celního a daňového řízení  1 500,00 Kč/hod

PARTEX REAL s.r.o.

Kontaktujte nás

PARTEX REAL s. r. o.

Hrnčířská 42/1

733 01 Karviná Fryštát

Email: partex@seznam.cz

Tel. kancelář: +420 775 554 377